Новини

Міський поетичний конкурс «ВО СЛАВУ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ І МИРУ»

ПОЛОЖЕННЯ
про міський поетичний конкурс
«ВО СЛАВУ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ І МИРУ»,
присвячений 70-й річниці великої Перемоги

I. Загальні положення
1.1. Міський літературний конкурс «Во славу великої Перемоги і миру», присвячений 70-й річниці великої Перемоги (далі - Конкурс) засновано Благодійним фондом Олексія Кунченко «Заради майбутнього» спільно з відділом культури Сєвєродонецької міської ради, з метою патріотичного виховання молоді, збереження історичної пам'яті та спадщини, поваги до героїчних традицій і подвигів українського та братніх народів, популяризації творчості місцевих авторів, виховання культури читання та любові до книгиі поезії.
1.2. Основними завданнями конкурсу є стимулювання творчого потенціалу місцевих авторів, формування громадянської позиції та відчуття патріотизму молоді, виховання поваги до пам’яті ветеранів Великої Вітчизняної війни, розвиток емоційного сприйняття художнього тексту, образного і аналітичного мислення митця, творчого уявлення, культури читацького сприйняття та подання авторської позиції.
1.3. Участь у конкурсі можуть взяти всі бажаючі мешканці міста Сєвєродонецька.
1.4. Положення про Конкурс та його офіційні результати розміщуються в засобах масової інформації.
1.5. Офіційне оголошення результатів Конкурсу та церемонія нагородження переможців відбудеться 7 травня 2015 року.
1.6. Головним координатором підготовки та проведення Конкурсу є відділ культури Сєвєродонецької міської ради (далі - Координатор), який здійснює організаційне, методичне, консультативне та інформаційне забезпечення проведення Конкурсу.
1.7. Організаційні питання щодо формування та затвердження складу журі, підбиття підсумків Конкурсу та проведення урочистої церемонії нагородження переможців виносяться оргкомітетом на розгляд і затвердження засновника і координатора конкурсу. Оргкомітет здійснює функцію контролю щодо прозорості конкурсних процедур, відповідності їх духу чесного змагання і заявлених цілей.


II. Умови участі у Конкурсі, порядок та строки його проведення
2.1. На Конкурс приймаються написані українською або російською мовою рукописи віршованих творів (далі - твори) місцевих авторів та авторських колективів.
2.2. На Конкурс повинні подаватися тільки ОРИГІНАЛЬНІ твори, які раніше не друкувалися, не оприлюднювалися (зокрема через Інтернет), та права на які не передані іншим (юридичним або фізичним) особам і не будуть передаватися до оголошення результатів Конкурсу на Церемонії нагородження.
2.3. На Конкурс приймаються роботи, які відповідають тематиці великої Перемоги, темі боротьби народів Європита світу за мир.
2.4. Автор несе повну персональну відповідальність за надану конкурсну роботу відповідно до Закону України від 23 грудня 1993 року N 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права».
2.5. Прийом творів здійснюється Координатором з 15березня 2015 року до 15квітня 2015 року, за адресою: 93404, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32-а, відділ культури Сєвєродонецької міської ради.

III. Номінації конкурсу
Конкурс проводиться за такими номінаціями:
«Поезія» - подаються поетичні твори місцевих авторів.
«Поетична збірка» - подаються поетичні збірки місцевих авторів або авторських колективів.

IV. Обов’язкові якісні критерії оцінки конкурсних робіт
Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями:
- повнота та відповідність тематики, суспільна значущість;
- багатство літературно-художніх засобів, оригінальність форми;
- професійний рівень, індивідуальність стилю.
V. Підбиття підсумків Конкурсу
5.1. Розглядають та оцінюють подані на конкурс твори журі, яке формується з письменників, поетів, представників творчих спілок, громадських організацій, провідних філологів, бібліотечних працівників, журналістів.
5.2. Склад журі затверджується оргкомітетом до проведення Конкурсу.
5.3. Журі виносить рішення щодо прийняття або не прийняття конкурсних робіт до участі в Конкурсі, якщо вони не відповідають меті та умовам Конкурсу.
5.4. Журі розглядає конкурсні роботи на закритих засіданнях у присутності не менше 2/3 усього складу. Рішення приймається більшістю від присутніх членів журі таємним голосуванням.
5.5. Журі визначає оцінку якісних критеріїв конкурсних робіт та приймає рішення щодо преміювання.
5.6. Журі розглядає заяви щодо порушення правил проведення Конкурсу.
5.7. Твори оцінюються за десятибальною системою по кожному критерію окремо.
5.8. В кожній номінації визначається одна конкурсна робота, яка перемагає за загальною сумою балів, виставлених журі.
5.9. Журі має право присуджувати перемогу не у всіх номінаціях, поділити перемогу між конкурсантами, також визначати додаткові номінації. Рішення журі є остаточним і Оскарженню не підлягає.
5.10. Підсумки Конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації, а також на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради.

VI. Заохочення переможців Конкурсу
6.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами і призами за номінаціями:
В номінації «Поезія» :
Лауреат 1 премії отримує диплом лауреата першої премії та грошову винагороду в розмірі 1000 грн.
Лауреати 2 та 3 премії отримують дипломи лауреатів другої і третьої премії та грошову винагороду.
В номінації «Поетична збірка» :
6.2. Лауреат 1 премії отримує диплом лауреата першої премії та грошову винагороду в розмірі 1000 грн.
6.3. Лауреати 2 та 3 премії отримують дипломи лауреатів другої і третьої премії та грошову винагороду.
6.4. Автори повинні надати організаторам Конкурсу необхідні документи згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
6.5. Підприємства, установи й організації, а також фізичні особи можуть за власний рахунок встановлювати додаткові призи, премії, інші відзнаки учасникам Конкурсу за погодженням з організаторами Конкурсу.
VII. Інші умови
7.1. Твори не рецензуються і не повертаються (залишайте у себе копію), листування з авторами не здійснюється.
7.2. Організатори конкурсу не беруть на себе обов'язків щодо подальшого спонсорування авторів та подальшу долю твору. Заініціативою засновників та згодою авторів Конкурс може надавати додаткову промо-підтримку (випуск поетичної збірки, презентації, прес-конференції, автограф-сесії тощо).
7.3. Автор має право подавати свої твори на Конкурс у наступні роки до отримання Першої премії у одній із номінацій.
7.4. Конкурс розглядає всі подані твори як такі, що захищені авторським правом. Примітка: Реєстрація (або передача) авторських прав на твори є повноваженнями авторів творів та здійснюється авторами незалежно від конкурсу. Довідки з реєстрації авторських прав надає: Державний департамент інтелектуальної власності, тел.: 8 (044)498-37-08(09), (044)498-38-60(61).

VIII. Загальні вимоги до оформлення творів
8.1. Оформити титульний аркуш з наступною інформацією:
- оригінальний псевдонім, який раніше не використовувався;
-  назву твору;
-  кількість сторінок;
-  номінацію;
8.2. Твір друкуйте на друкарській машинці або за допомогою комп’ютера на аркушах білого паперу формату А4 (рекомендуємо зробити поля 25 мм справа і зліва та 15 мм зверху і знизу, кегль 14). Шрифт має бути розбірливим (рекомендовано Times New Roman).
Пронумеруйте усі аркуші (з титульним)
Вкладіть твір з титульним аркушем у папку, або обгорніть в папір (для запобігання механічних ушкоджень при транспортуванні).
Додайте конфіденційний авторський конверт, в який вкладіть заяву про участь у конкурсі (цей конверт підпишіть псевдонімом, тим же, що і на титульній сторінці)
В заяві напишіть наступну інформацію:
-  справжнє прізвище, ім’я, по-батькові (за паспортом або свідоцтвом про народження);
-  домашню адресу;
- контактний телефон свій + телефон когось із близьких;
-  електронну адресу (якщо є);
-  назву номінації;
-  назву твору;
-  псевдонім у Конкурсі.